Affaldsdepoter i Markaryd

Der er to affaldsstationer i markaryd, de er placeret ved de røde punkter: -der kan IKKE afleveres husholdningsaffald, kun papir, glas, dåser..!

Som du kan se er der affaldssortering: de vil gerne have klart og farvet glas hver for sig

Der er kun små åbninger i containerne, så dåser osv skal i en ad gangen..!

Der er fængselstraf for at efterlade affald andre steder end i containerne